Czy otrzymanie chwilówki przez bardzo zadłużonych jest możliwe?

Chwilówki to łatwy i szybki w uzyskaniu produkt finansowy dostępny niemal dla każdej grupy klientów. Nie wymagają szeregu formalności, a proces rozpatrywania wniosku trwa nawet kilkanaście minut. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest również to, że ten rodzaj pożyczek nie wymaga żadnych zaświadczeń od pracodawcy ani innych dokumentów, których zadaniem byłoby potwierdzenie wysokości i źródła dochodów. Nieco inaczej wymagania prezentują się w przypadku klientów posiadających bardzo duże zadłużenia, choć cały proces wciąż jest maksymalnie uproszczony i skrócony.

Chwilówka dla bardzo zadłużonych na oświadczenie

Mimo trudnej sytuacji finansowej uzyskanie zobowiązania jest możliwe. Chwilówki dla bardzo zadłużonych przyznawane są na dowód i oświadczenie. Oświadczenie to dokument, który wnioskujący wypełnia samodzielnie podczas uzupełniania formularza lub słownie w trakcie rozmowy z konsultantem, jeśli indywidualny regulamin firmy pożyczkowej przewiduje taki sposób kontaktu. W oświadczeniu wskazuje się wysokość dochodów uzyskiwanych z różnych źródeł (umowa o pracę, świadczenia, stypendium), a także sumę miesięcznych wydatków.

Historia kredytowa nie jedynym sposobem na ocenę klienta

Polskie prawo narzuca na każdą instytucję finansowa obowiązek oceny ryzyka związanego z udzieleniem zobowiązania, jednak nie nakazuje, w jaki sposób. W art. 9.2 z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz.715) przeczytamy:

Ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy.”.1

Dochody pozwalające na spłatę zobowiązania

Firma pożyczkowa udziela zobowiązań przede wszystkim na podstawie korzystnego stosunku dochodu do wydatków. Jeśli łączna suma wszystkich zobowiązań i kosztów bieżących pozwoli na spłatę chwilówki, wniosek z pewnością zostanie rozpatrzony pozytywnie.