Czym jest kredyt w rachunku bieżącym?

Nieznaczne problemy finansowe w firmie można w łatwy sposób zniwelować. Kredyt w rachunku bieżącym jest dla przedsiębiorców idealnym rozwiązaniem, które pozwala utrzymać zdolność finansową i przetrwać trudny dla prowadzonej działalności okres. Ogólne warunki przyznania kredytu są dodatkowo weryfikowane indywidualnymi, wewnętrznymi zasadami ustalanymi przez bank.

Na czym polega takie zobowiązanie?

Kredyt na rachunku bieżącym można nazwać inną formą debetu. Podczas podpisywania umowy, która w większości instytucji zawierana jest na 12 miesięcy ustala się limit środków, z których przedsiębiorca może korzystać. Kiedy wypłaty z konta przewyższają jego aktualny stan, kolejne wpływy uzupełniają braki. Przez określony czas klient banku może regularnie wypłacać środki, które na bieżąco pokrywają wykorzystane kwoty nie przekraczając jednocześnie limitu ustalonego w umowie kredytowej. To, jak wysoki będzie debet określane jest na podstawie kilku informacji. Dla banku istotne będą przede wszystkim dotychczasowe obroty na rachunku przedsiębiorcy. Do tego dochodzi wysokość zdolności kredytowej oraz formy zabezpieczenia spłaty kredytu.

Nie można zapomnieć również o kosztach kredytu na rachunku bieżącym. Linia zobowiązania obciążona jest odsetkami, których wysokość ustalana jest od faktycznego stanu zadłużenia. Oznacza to, że mniejsze odsetki zapłaci ten przedsiębiorca, który będzie regularnie otrzymywał wpływy i tym samym wyrównywał stan swojego konta, by jak najrzadziej schodzić poniżej posiadanych środków.

Dodatkowe warunki banku

Otrzymanie kredytu poprzez FamilyLoan na rachunku bieżącym wiąże się ze spełnieniem kilku wymogów stawianych przez banki. Jednym, choć całkiem oczywistym jest konieczność posiadania konta w banku. W przypadku mniejszych firm może być to nawet konto osobiste lub dodatkowy rachunek prowadzony wyłącznie w celu oddzielenia finansów prywatnych od firmowych. Wiele banków ustanawia również konieczność prowadzenia rachunku przez minimum 3 miesiące. Jeśli konto dopiero zostało założone, niektórym bankom wystarczy dostarczenie historii rachunku z banku poprzedniego.