Prawa i obowiązki stron umowy pożyczkowej – pożyczka online.

Wiele osób decyduje się na wzięcie pożyczki ze względu na jej szybkość, dostępność i prostotę. Część doskonale zdaje sobie sprawę z obowiązków, z jakimi się wiąże. Inni nie wiedzą i nie analizują, czy wzięcie pożyczki pomoże im czy zaszkodzi. Warto poznać i przybliżyć prawa i obowiązki obu stron, opierając się na aktach prawnych.

Prawa pożyczkobiorcy

Pożyczkobiorca ma prawo do wzięcia pożyczki na zasadach, jakie znajdują się w ofercie danej firmy pożyczkowej. Ma także prawo zaakceptować inne warunki, zaproponowane przez instytucję. Dotyczy to zarówno pożyczki klasycznej, jak i pożyczki dla zadłużonych bez zdolności kredytowej online. W przypadku zawierania umowy przez Internet przepisy są dokładnie takie same.

Pożyczkobiorca ma także prawo otrzymać przedmiot umowy, który byłby wydany zgodnie z zapisami umowy i dokładnie na warunkach tam określonych. Może on także nie odebrać oferowanego przedmiotu, jednak wciąż ma obowiązek jego oddania w terminie.

Prawa dawcy pożyczki dla zadłużonych bez zdolności kredytowej online

Biorąc pożyczkę przez Internet, pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać przedmiot w określonym terminie i na określonych warunkach, a więc pożyczkodawca ma prawo oczekiwać jej zwrotu zgodnie z zawartą umową. Pożyczkodawca ma także prawo wycofać się z oddania do użytku przedmiotu umowy, jeśli zorientuje się w słabym stanie majątkowym pożyczkobiorcy. Musi jednak o tym stanie nie być świadomy wcześniej.

Rozwiązanie umowy ma wówczas działanie wsteczne i przywraca stan sprzed zawarcia umowy.

Obowiązki konsumenta

Konsument pożyczki dla zadłużonych bez zdolności kredytowej jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu umowy zgodnie z zawartym przyrzeczeniem i oświadczeniem woli. Zaakceptowanie warunków jest jednoznaczne i nie podlega zaskarżeniu. Pożyczkobiorca musi oddać przedmiot dokładnie tak, jak określone zostało to w umowie. Nie ma tu miejsca na wyjątkowe sytuacje.

Obowiązki instytucji pozabankowej

Głównym obowiązkiem instytucji udzielającej pożyczki jest wydanie przedmiotu umowy zgodnie z zapisami w niej zawartymi.